Erik

Når man studerer innebærer hver dag mer læring og nytt pensum, og alle veier ligger fortsatt åpne. Man styrer sin egen hverdag, omgås stort sett bare unge og dynamiske mennesker på sin egen alder og kan fint leve i en boble fullstendig atskilt fra arbeidende menneskers virkelighet. Meditasjon kan være et holdepunkt i en ellers flytende hverdag, den kan være nyttig når man leser mye, for eksempel til eksamen, eller rett og slett for å samle krefter til å begynne å lese. Å begynne i sin første jobb etter endte studier kan by på overraskende utfordringer. Også da kommer meditasjon godt med.

Til forskjell fra en sommerjobb eller deltidsjobb, som man vet er en midlertidig tilstand, er plutselig jobben det man GJØR og stillingstittelen din det du ER i sosiale sammenhenger. Der studiene ofte er mindre håndfaste er en jobb ofte nettopp dette, og gjerne i tillegg med en viss grad av repetisjon. Uansett kan man være nesten sikker på at man ikke får brukt alle sider av seg selv i så stor grad som man ønsker. Til forskjell fra studier innebærer en jobb vanligvis at man i større grad samarbeider med andre og at det dermed kan oppstå gnisninger og personkonflikter. Meditasjon føles for meg enda mer nyttig nå enn under studiene, fordi det er en frisone hvor inntrykkene kan prosesseres og man kan nullstille seg mentalt. Å se på tv eller å lese en bok gir ikke den samme effekten. Selv har jeg opplevd hvordan irritasjonsmomenter og hendelser fra arbeidsdagen dukker opp utenfor arbeidstiden. En jobb er en situasjon hvor du blir plassert med en nokså tilfeldig gruppe personer som du tilbringer mye tid med. Å lære seg å takle andre mennesker er en kontinuerlig prosess som krever refleksjon – noe meditasjon kan være nyttig for.

Vi lever i et individualistisk samfunn og mange har mye stolthet knyttet til jobben sin. For mange er det ikke uten videre opplagt å reflektere over hvor givende en jobb faktisk er. Jeg opplever at mange ikke tør å kjenne på hva de egentlig føler om arbeidssituasjonen sin, men ofte tar en jobb på grunn av forventninger fra venner og foreldre. Å meditere gir anledning til å komme tettere på seg selv og jeg merker bedre hva som er viktig for å trives. Meditasjon er et svært godt verktøy til å bli mer oppmerksom på hva som skal til for å trives i hverdagen og gjøre grepene som trengs.