Hvorfor lære Acem-meditasjon?

Hvorfor lære Acem-meditasjon?

Acem-meditasjon er en enkel men kraftfull avspenningsteknikk. Studier indikerer bedre evne til å takle stress og mer sinnsro i hverdagen. Teknikken er utviklet i Norge. Les mer om meditasjonsforskning.

Gratis informasjonsmøte på Blindern 9. oktober (kun for studenter og ansatte ved UiO). Kursstart rett etter informasjonsmøte.

Helgeretrett i november

Helgeretrett i november

En helg som virkelig fornyer og inspirerer. Ro og fordypelse. Mulighet for å meditere opp til tre-fire timer på enerom. Stramme muskler løsner og jagende tanker stilner. Bli med Acem Ung på Halvorsbøle 21-23. november!