Anders

Når jeg mediterer blir jeg mer utholdende og orker mer. Jeg får mer energi og ny giv til å holde ut litt til i tøffe perioder med tyngre fagstoff. Meditasjon gir gode pauser fra studiene, man kobler av veldig godt fra arbeidssituasjonen. Jeg får også mer kontroll over trøttheten som kan komme i lengre leseperioder. Det er mye man kan gjøre for å ta små pauser fra studiene, for eksempel trene eller gå inn i sosiale situasjoner. Jeg får veldig god rekreasjon ved å meditere.

Gjennom veiledning får jeg innsikt i fruktbare og mindre fruktbare måter å håndtere problemer på. Som psykologistudent er det spennende å bli kjent med den type rådgivning man får i Acem. Måten å lytte på og måten å gi råd på gir meg innblikk i hvordan jeg skal takle uro i forbindelse med studiene. Man lærer å takle uroen på et ikke-intellektuelt plan. Noen ganger er det kjedelig å studere og man får mer lyst på adrenalinkick. Meditasjon kan være et godt verktøy til å takle kjedsomhet og utsette tilfredsstillelse. Det viktigste er kanskje at en blir kjent med sider av seg selv som vanligvis er skjult for en. Gjennom dette kan en bli et helere og mer funksjonelt menneske.